ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
POP Series
Genius Series
Executive Series
Mystery Series
Special Series
Ceramic ONE
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ฟิล์มนิรภัย
เสี้ยววินาทีแห่งความปลอดภัยมาตรฐานโลก
ฟิล์มนิรภัยลูม่าร์ อีกหนึ่งการคิดค้นและพัฒนาการของเทคโนโลยีขั้นสูงสุดด้วย ขบวนการเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์ และปริมาณกาวชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการยึดติดอย่างเหนียวแน่นให้มีมากกว่าชั้นฟิล์ม ทั่วไปซึ่งการเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์ และปริมาณกาวจะมีปริมาณมากเท่าใดขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแรง ทนทานที่ต้องการ ทำให้กำเนิดเป็นฟิล์มนิรภัยลูม่าร์ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 mil. หรือ 100 ไมครอนขึ้นไป  สามารถยึดอณูกระจกได้เหนียวแน่นมากกว่าฟิล์มทั่วไปเป็นทวีคูณ ผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกจากภายนอกทุกชนิดถึง 400 ฟุตปอนด์ โดยไม่หลุดจากกรอบกระจก (ทดสอบตามมาตรฐาน ANSI Z97.1-1984 จากอเมริกา) และช่วยยึดกระจกที่แตกร้าวให้เกาะเป็นแผ่นเดียวกัน ป้องกันเศษกระจกแตกกระจายหรือกระเด็นใส่ ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงทุกชนิด อาทิ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ระเบิด การขว้างปา และอาชญากรรมได้ดีเยี่ยม จนได้รับการยอมรับและมั่นใจจากสหรัฐอเมริกา ในมาตรฐานการผลิตที่โดดเด่นของโรงงานผู้ผลิตฟิล์มนิรภัยลูม่าร์ และได้อนุมัติให้ติดตั้งในสถานที่ราชการ หน่วยงานสำคัญและสถานฑูตต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงสถานที่สำคัญและรถยนต์อีกมากมายที่เลือกติดตั้งฟิล์มนิรภัยลูม่าร์

รุ่นและคุณสมบัติของฟิล์มนิรภัยรถยนต์ลูม่าร์
(คุณสมบัติด้านแสง)
รุ่น % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การส่องผ่าน UV  ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม % การสะท้อนแสง % ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์
SCLSRPS4 16 89 95 0.97 10 81
SCLSRP57 16 88 95 0.96 10 81
SCLSRPS8 18 88 99 0.94 13 78
N1050SRP4 45 50 99 0.64 15 44
N1040SRPS4 53 41 99 0.53 18 36
N1020SRPS4 63 24 99 0.43 31 22
N1050SRPS8 45 50 99 0.64 15 44
N1040SRPS8 53 41 99 0.53 18 36
N1020SRPS8 63 24 99 0.43 31 22
SA15CHSRPS4 43 17 99 0.66 7 44
SA15CHSRPS8 43 17 99 0.66 5 44
SCLSRPS4
% การลดความร้อนจากแสงแดด 16
% แสงส่องผ่าน 89
% การส่องผ่าน UV  95
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.97
% การสะท้อนแสง 10
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 81
SCLSRP57
% การลดความร้อนจากแสงแดด 16
% แสงส่องผ่าน 88
% การส่องผ่าน UV  95
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.96
% การสะท้อนแสง 10
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 81
SCLSRPS8
% การลดความร้อนจากแสงแดด 18
% แสงส่องผ่าน 88
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.94
% การสะท้อนแสง 13
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 78
N1050SRP4
% การลดความร้อนจากแสงแดด 45
% แสงส่องผ่าน 50
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.64
% การสะท้อนแสง 15
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 44
N1040SRPS4
% การลดความร้อนจากแสงแดด 53
% แสงส่องผ่าน 41
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.53
% การสะท้อนแสง 18
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 36
N1020SRPS4
% การลดความร้อนจากแสงแดด 63
% แสงส่องผ่าน 24
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.43
% การสะท้อนแสง 31
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 22
N1050SRPS8
% การลดความร้อนจากแสงแดด 45
% แสงส่องผ่าน 50
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.64
% การสะท้อนแสง 15
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 44
N1040SRPS8
% การลดความร้อนจากแสงแดด 53
% แสงส่องผ่าน 41
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.43
% การสะท้อนแสง 34
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 22
N1020SRPS8
% การลดความร้อนจากแสงแดด 63
% แสงส่องผ่าน 24
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.43
% การสะท้อนแสง 31
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 22
SA15CHSRPS4
% การลดความร้อนจากแสงแดด 43
% แสงส่องผ่าน 17
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.66
% การสะท้อนแสง 7
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 44
SA15CHSRPS8
% การลดความร้อนจากแสงแดด 43
% แสงส่องผ่าน 17
% การส่องผ่าน UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.66
% การสะท้อนแสง 5
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 44