ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

เป็นความร่วมแรงร่วมใจจากครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคนและกัลยาณมิตร ที่ร่วมกันเป็นหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนของชาติในเขตพื้นที่ทุรกันดาร

รักษ์โลกกับลามิน่า

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการด้านสาธารณสุข (พอ.สว.)

ลามิน่าเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชาวไทยในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ

บริษัทได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

กิจกรรมล่าสุด
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 13 / 2558

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 13 / 2558

ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ จ.ศรีสะเกษ นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” และฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูม่าร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐาน ISO9001 จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ "ธูเล่" จากสวีเดน และผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน “ไทรบอส” จากอังกฤษ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยประกาศเดินหน้าโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

  20/1/58