หน้าแรก    กิจกรรม    ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน    โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 15 / 2560

ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

เป็นความร่วมแรงร่วมใจจากครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคนและกัลยาณมิตร ที่ร่วมกันเป็นหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนของชาติในเขตพื้นที่ทุรกันดาร

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 15 / 2560

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา ดังพันธสัญญาของบริษัทฯที่ว่า “ลามิน่า เติบโตเคียงคู่สังคมไทย”

  24 ม.ค. 2560
SHARE
โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา ดังพันธสัญญาของบริษัทฯที่ว่า “ลามิน่า เติบโตเคียงคู่สังคมไทย”
 
จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องถึง 16 ปี 15 โครงการ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ได้แก่ กลุ่มคนรักอ๊อฟโร้ดภายใต้ชื่อกลุ่มกระทิงโทน, ครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จำหน่ายรถยนต์, ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่า, สื่อมวลชนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย
 
 
 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งในประเทศไทย ในรอบกว่า 22 ปีที่ผ่านมา โครงการล่าสุดเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนและได้ดำเนินส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อเทศกาลวันเด็กที่ผ่านมา ซึ่งห้องเรียนทุกห้องได้ติดตั้งพัดลมจำนวน 2 ตัว มุ้งลวดและกระดานไวท์บอร์ด มีการก่อสร้างระเบียงด้านหน้า เพื่อรองรับม้านั่งยาวหน้าอาคารเรียน และในปีนี้มีการปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณเสาธงปูกระเบื้องและสร้างลานคอนกรีตขนาด 100 ตร.ม. ด้านหน้าอาคาร สร้างห้องน้ำจำนวน 3 ห้อง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนด้วย
 
นอกจากการส่งมอบอาคารเรียนที่ได้รับการเพิ่มเติมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทำให้การเรียนการสอนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในโครงการ “ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม” ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และในปีนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลโซ่พิสัย ซึ่งมีชุดทันตกรรมไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนประชากร

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 80 ทุนให้กับเด็กนักเรียนจาก 4 โรงเรียน และอีก 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย โรงเรียนบ้านคำตอเลาะโนนเค็ง โรงเรียนบ้านศรีนาวา บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย และยังมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 470 คน ทุกคนจะได้รับเป้สานฝันภายในบรรจุเต็มไปด้วยอุปกรณ์การเรียนและของขวัญวันเด็ก
 
“โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เป็นโครงการให้เปล่า และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนห้องเรียน หรืออาคารเรียนเดิมอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่มีความปลอดภัยในการเรียนการสอน และในเทศกาลวันเด็กตลอด 16 ปีที่ผ่านมา  ลามิน่าได้ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนไปแล้ว 15 โรงเรียน ได้ห้องเรียนทั้งหมด 64 ห้องเรียน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,920 ตร.ม. มีนักเรียนจบการศึกษาจากอาคารเรียนสานฝันกว่า 12,120 คนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ห่างไกล”
 
นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจมากว่า 2 ทศวรรษแล้ว สิ่งหนึ่งที่ลามิน่ามุ่งมั่นมาตลอดนับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมาก็คือ การเติบโตเคียงคู่สังคมไทย ซึ่งจะขอสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมในภาพรวม ซึ่งลามิน่ายืนยันที่จะดำเนินโครงการต่อไปตราบนานเท่านาน”