หน้าแรก    กิจกรรม    รักษ์โลกกับลามิน่า    โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 8/2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา

รักษ์โลกกับลามิน่า

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 8/2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 8 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยฟื้นฟูป่าจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ผ่านการบุกรุกทำการเกษตรมาก่อน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ติดกับป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไปจำนวน 50 ไร่ 10,000 ต้น

  21 พ.ค. 2558
SHARE
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ 8 ลามิน่าได้จัดกิจกรรมปลูกป่าสนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ในอันที่จะฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ตามแนวคิด “จากป่าสมบูรณ์ที่สูญหายไปเป็นทุ่งหญ้า เปลี่ยนทุ่งหญ้าสู่ป่าใหญ่” 
 
 
 

 
โดยฟื้นฟูป่าจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ผ่านการบุกรุกทำการเกษตรมาก่อน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ติดกับป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไปจำนวน 50 ไร่ 10,000 ต้น

พร้อมกันนี้ลามิน่ายังสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องอีก 5 ปี เพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยครั้งนี้ยังคงมีอาสากลุ่มลามิน่าฟิล์มแฟนเพจเข้าร่วมกว่า 30 ท่าน มาร่วมติดฟิล์มให้โลกกับโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับจิตอาสาในการปลูกป่าร่วมกับลามิน่าครั้งนี้ด้วยครับ