หน้าแรก    กิจกรรม    รักษ์โลกกับลามิน่า    โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 9 /2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา

รักษ์โลกกับลามิน่า

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 9 /2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต. หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 360 ไร่

  16 พ.ค. 2559
SHARE
 
 
ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต. หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 360 ไร่

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า  ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ และผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยนางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ นำทีมปลูกป่าเพิ่มเติม 50 ไร่ ในโครงการรักษ์โลกกับลามิน่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี  และได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้, ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลุ่มกระทิงโทน, ครู นักเรียน และชุมชนบ้านหมูสี คณะผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่าย กลุ่มลามิน่าฟิล์มแฟนเพจ ผู้ใช้ฟิล์มกรองแสงลามิน่า สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกป่าพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น  50 ไร่  ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
 
 
 
 
โดยจะปลูกป่าภายใต้ชื่อ “เบญจพรรณ พลัส วัน” หมายถึงไม้พื้นเมืองหลักของป่าเบญจพรรณ 5 ชนิด ได้แก่ แดง มะค่าโมง ชิงชัน ประดู่ป่า และสัก สำหรับพลัส วัน คือไม้พะยูง รวมทั้งหมด 6 ชนิด ซึ่งเป็นไม้มีค่าอยู่คู่ชาติไทย แต่ปัจจุบันถูกตัดและทำลายจนแทบหมดจากป่าธรรมชาติ การปลูกป่าครั้งนี้จึงเป็นการปลูกไม้มีค่า เพื่อสร้างป่าเบญจพรรณให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดูแลพื้นป่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี เพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการปลูกป่าในโครงการนี้มีอัตรารอดและเติบโตสูงถึง 95% พร้อมทั้งได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในชุมชน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ และโรงเรียนบ้านคลองเดื่อ เพื่อสนับสนุนด้านกีฬาแก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

นางสาวจันทร์นภาได้เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า “วัตถุประสงค์ของโครงการรักษ์โลกกับลามิน่าเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันเปรียบเสมือนการติดฟิล์มกรองแสงเพื่อช่วยลดความร้อนให้กับโลก โดยได้แนวคิดมาจากการติดฟิล์มเพื่อลดความความร้อนในรถยนต์และอาคารบ้านเรือน  ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายฟิล์มกรองแสงได้นำมาใช้ในการดำเนินโครงการนี้”

นับตั้งแต่เริ่มโครงการแรกในปี พ.ศ.2551 จนถึงโครงการล่าสุดในปีนี้ รักษ์โลกกับลามิน่าได้คืนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ประเทศไทยไปแล้วกว่า 360 ไร่ รวมถึงยังได้ขยายขอบเขตของโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโป่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า หรือแม้แต่การปลูกปะการังเพื่อช่วยฟื้นฟูทะเลไทยในโครงการที่ดำเนินการก่อนหน้านี้
 
  ทั้งนี้ โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการรักษาสภาพทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยลามิน่าริเริ่มโครงการนี้ด้วยความตั้งใจที่จะปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนและเล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ 
      
สำหรับโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 1 พ.ศ. 2551 ลามิน่าได้จัดกิจกรรมปลูกป่าถาวร บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ที่พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ อ. โคกสูง จ.สระแก้ว โดยปลูกต้นไม้ได้ถึง 20,000 ต้น โครงการที่ 2 พ.ศ. 2552  เป็นกิจกรรมการสร้างโป่งให้สัตว์ป่าและปลูกต้นไม้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา โครงการที่ 3 พ.ศ. 2553  บริษัทได้ร่วมปลูกปะการัง ฟื้นฟูทะเลไทยที่อ่าวนาวิกโยธิน หาดเตยงาม จ. ชลบุรี
 
โครงการที่ 4 พ.ศ.2554 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี บนพื้นที่ 50 ไร่ โครงการที่ 5 พ.ศ.2555 จัดกิจกรรมปลูกไม้พะยูง ที่จ.ราชบุรี ปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 40 ไร่พร้อมดูแลต่อเนื่อง 2 ปี โครงการที่ 6 พ.ศ. 2556 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จ. นครราชสีมา จำนวน 40 ไร่

โครงการที่ 7 พ.ศ. 2557 ลามิน่าได้ทำการปลูกป่า 60 ไร่ในในพื้นที่ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จ. นครราชสีมา รวมถึงสนับสนุบงบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรังซึ่งเป็นทางตรวจการในการดูแลพื้นที่ป่าอีกด้วย และโครงการที่ 8 พ.ศ.2558 ได้ทำการปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 50 ไร่ พื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จ. นครราชสีมา อีกทั้งยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี
 
 
ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงลามิน่า สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ Hot Line คลายร้อน สายด่วนผู้บริโภคกับลามิน่าฟิล์มโทรศัพท์ 02-422-2345 (นอกเวลาทำการเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ) หรือ E-mail : service@laminafilms.com