หน้าแรก    กิจกรรม    โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ    ลามิน่าถวายเงินเข้าร่วมโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ

บริษัทได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ลามิน่าถวายเงินเข้าร่วมโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการบริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าฟิล์มกรองแสงลามิน่า เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

  15 มิ.ย. 2558
SHARE
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการบริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าฟิล์มกรองแสงลามิน่า เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน