หน้าแรก    กิจกรรม    โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ    ลามิน่ามอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ

บริษัทได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ลามิน่ามอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณจันดา สายสมร กรรมการบริหาร บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  1 ก.ค. 2558
SHARE
 
 
คุณจันดา สายสมร กรรมการบริหาร บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่าและฟิล์มกลุ่มพิเศษลูม่าร์จากสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่สมาคมศิษฐ์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย