หน้าแรก    กิจกรรม    โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ    ลามิน่าช่วยเหลือผู้พิการ

โครงการสร้างสรรค์สังคมอื่น ๆ

บริษัทได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ลามิน่าช่วยเหลือผู้พิการ

ตัวแทนบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมคนพิการ รวมถึงสนับสนุนเงินบริจาคและมอบรถสามล้อโยกให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย พร้อมมอบรถเข็นผู้ป่วยให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายและคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรีนอกจากนี้ยังมอบผ้าห่มและรถเข็นแก่ผู้สูงอายุยากไร้และผู่พิการด้อยโอกาส

  1 มิ.ย. 2559
SHARE
ตัวแทนบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่าและฟิล์มกลุ่มพิเศษลูม่าร์จากสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มอบความช่วยเหลือแก่ผู้พิการผ่านชมรมและมูลนิธิต่างๆ
  • มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมคนพิการ จ.สุพรรณบุรี เพื่อจัดซื้อรถเข็นมอบแก่คนพิการ
  • สนับสนุนเงินบริจาคและมอบรถสามล้อโยกให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อให้คนพิการที่ยากไร้ไว้ใช้ประกอบ กิจวัตรประจำวันและประกอบอาชีพ
  • มอบรถเข็นผู้ป่วยให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายและคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี จ.ปทุมธานีเพื่อนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมของผู้ด้อยโอกาส
  • มอบผ้าห่มและรถเข็นแก่ผู้สูงอายุยากไร้และผู่พิการด้อยโอกาส ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับผู้พิการ มูลนิธิตะวันฉาย จ.เชียงใหม่