แสดง
ยกเลิก

22 คาร์เด็คคอร์

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : 30 ม.11 ไร่หลักทอง ชลบุรี 20140
เบอร์โทร : 038-461436,081-7817499