ฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้อย่างไร

SHARE
กระจกใส พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เมื่อส่องไปที่กระจก
จะแยกพลังงานเป็น 3 ส่วน คือ
 
1. Transmission ส่องเข้าสู่ตัวอาคาร

2. Absorbtion ดูดซับไปในกระจก
  • ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทสู่ภายนอก
  • ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทเข้าสู่อาคาร
3. Reflection สะท้อนออกนอกอาคาร

   กระจกใสติดฟิล์มลามิน่า กระจกใสที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าจะสามารถลดปริมาณพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 79%