การรับประกันคุณภาพ

SHARE
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า และฟิล์มกลุ่มพิเศษลูม่าร์​แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสงว่าจะรักษาคุณภาพในการลดความร้อนจากแสงแดด โดยเนื้อฟิล์มไม่หลุดลอกออกจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศภายในระยะเวลา 7 ปีหลังการติดตั้ง

กรณีตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลา "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งไว้นั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด แต่ถ้าเจ้าของรถ (ผู้มีชื่อในใบรับประกันคุณภาพ) นำรถเข้าไปแก้ไขกับศูนย์ตัวแทนอื่นที่มิใช่  "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งที่ระบุในใบรับประกัน หรือศูนย์ ณ สำนักงานของบริษัทฯ จะมีค่าบริการตามส่วนที่ชำรุดจริงตามความเหมาสม และบริษัทฯ จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเองเท่านั้น

ข้อยกเว้นที่นอกเหนือการรับประกัน
 
1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขูด ขัด ลอก โดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง
 
2. การลอกออกหรือทำลายโดยเจตนา
 
3. การใช้งานและการรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 
4. การรับประกันมีผลใช้เฉพาะผู้มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้น กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่ ใช้บริการ
 
5. กรณีกระจกแตก บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ท่านได้
 
6. กรณีความเสียหายส่วนบุคคล "ผู้ขาย" จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าในมูลละเมิดหรือผลของสัญญา
 
7. ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 
8. บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์มกรณีติดทับกัน 2 ชั้นขึ้นไป