ฟิล์ม

รถยนต์

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามิน่า เป็นฟิล์มกันความร้อนอันดับ 1 ที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของรถมากว่า 10 ล้านคันทั่วไทย เจาะจงเลือกติดตั้งฟิล์มลามิน่าตั้งแต่ออกรถใหม่ รวมถึงยังได้รับการยอมรับจากค่ายยานยนต์ชั้นนำทุกค่าย ทุกแบรนด์ ยกให้เป็นฟิล์มแนะนำสำหรับลูกค้า นับเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยมีฟิล์มกันร้อนใดเคยทำได้มาก่อนยกเว้น “ฟิล์มลามิน่า”
ผลิตภัณฑ์ของเรา  
ดูผลงานทั้งหมด  

ฟิล์ม

รถยนต์

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามิน่า เป็นฟิล์มกันความร้อนอันดับ 1 ที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของรถมากว่า 10 ล้านคันทั่วไทย เจาะจงเลือกติดตั้งฟิล์มลามิน่าตั้งแต่ออกรถใหม่ รวมถึงยังได้รับการยอมรับจากค่ายยานยนต์ชั้นนำทุกค่าย ทุกแบรนด์ ยกให้เป็นฟิล์มแนะนำสำหรับลูกค้า นับเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยมีฟิล์มกันร้อนใดเคยทำได้มาก่อนยกเว้น “ฟิล์มลามิน่า”
ผลิตภัณฑ์ของเรา  
ดูผลงานทั้งหมด  

ฟิล์ม

อาคาร

ฟิล์มกันร้อนอาคาร ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มตกแต่งลามิน่า เป็นฟิล์มกันความร้อนคุณภาพสูงในเมืองไทย ฟิล์มเดียวที่ผ่านมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และ Energy Star จากสหรัฐอเมริกา มาตรฐานเดียวกับฟิล์มรถยนต์ ช่วยลดความร้อน ลดค่าไฟ และป้องกันโจรกรรมได้จริง จนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้าน คอนโด และอาคารสำนักงานทั้งภาครัฐเอกชนทั่วไทยหลายพันโครงการ แนะนำให้เป็นฟิล์มอาคารที่ดีที่สุดในวันนี้
ผลิตภัณฑ์ของเรา  
ดูผลงานทั้งหมด  

ฟิล์ม

อาคาร

ฟิล์มกันร้อนอาคาร ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มตกแต่งลามิน่า เป็นฟิล์มกันความร้อนคุณภาพสูงในเมืองไทย ฟิล์มเดียวที่ผ่านมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และ Energy Star จากสหรัฐอเมริกา มาตรฐานเดียวกับฟิล์มรถยนต์ ช่วยลดความร้อน ลดค่าไฟ และป้องกันโจรกรรมได้จริง จนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้าน คอนโด และอาคารสำนักงานทั้งภาครัฐเอกชนทั่วไทยหลายพันโครงการ แนะนำให้เป็นฟิล์มอาคารที่ดีที่สุดในวันนี้
ผลิตภัณฑ์ของเรา  
ดูผลงานทั้งหมด