POP50SISRPS

สีซิลเวอร์

ข้อมูลฟิล์ม POP50SISRPS (สีซิลเวอร์)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67
% แสงส่องผ่าน 48
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 28
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม