POP20CSRPS

สีชาโคลเข้ม

ข้อมูลฟิล์ม POP20CSRPS (สีชาโคลเข้ม)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 48
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 60
% แสงส่องผ่าน 21
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม