LX 30MGSRPS

สีมิสเทอเรียส กรีซ 30

ข้อมูลฟิล์ม LX 30MGSRPS (สีมิสเทอเรียส กรีซ 30)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 50
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 64
% แสงส่องผ่าน 30
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 11
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม