LX 05MGSRPS

สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05

ข้อมูลฟิล์ม LX 05MGSRPS (สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 68
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 86
% แสงส่องผ่าน 7
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 12
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม